Nabídka

Zajistíme:

 • převozy nonstop po celé ČR i zahraničí
 • pohřby v kostelích, obřadních síních i krematoriích po celé ČR
 • rakev včetně vybavení
 • kněze
 • řečníka (v jazyce českém a polském)
 • parte (široký výběr) - tisk  i s fotem na počkání
 • hudbu (repro, dechovou)
 • nosiče
 • autobus
 • fotografa, videozáznam
 • zpopelnění
 • dovoz urny
 • ozdobné obaly na urny
 • oznámení do novin (inzerce)
 • vyřízení dokladů (úmrtní list), paragrafy
 • poradíme Vám, jak vyřídit pohřebné, důchod, pozůstalost ...

K vyřízení pohřbu potřebujete:

 • občanský průkaz zemřelé(ho), pokud jej nemocnice nebo sociální zařízení již neodevzdalo na matriku. V tomto případě si doneste fotografii na parté, které tiskneme na počkání (velký výběr vzorů)
 • rodný nebo oddací list
 • u ženatých (vdaných) občanský průkaz manžela(ky)
 • oblečení pro zemřelé